5 czynników, które mają wpływ na twoją historię kredytową

Kiedy wybierasz się do banku po kredyt czy pożyczkę, jedną z ważniejszych kwestii jest pozytywna historia kredytowa. Dlatego warto uświadomić sobie, co ją buduje i jakie czynniki mają na nią pozytywny wpływ. Taka wiedza z pewnością przyda się zanim udamy się do instytucji finansowych po wsparcie dla domowego budżetu. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak świadomie budować swoją historię kredytową. Korzystaj mądrze z kredytów Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest sposób i terminowość spłacania pożyczek i kredytów, które zaciągnęliśmy w przeszłości. Łatwo się domyślić, że każde zobowiązanie spłacone w terminie wpływa pozytywnie na twoją historię kredytową. Nie dla wszystkich jednak oczywiste jest to, że nie posiadając żadnych kredytów czy pożyczek w przeszłości, nie jesteśmy w ogóle wiarygodni (a tak niestety jest). Właśnie dlatego warto rozważyć np. zakup jakiegoś sprzętu na raty albo wzięcie drobnego kredytu, jeśli w przyszłości planujesz ubiegać się np. o kredyt hipoteczny. W ten sposób zaczniesz budować swój obraz rzetelnego kredytobiorcy. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie Wiele osób ma opory przed tym, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o swoich zobowiązaniach. Warto zauważyć, że bez takiej zgody banki nie będą mogły przekazywać sobie pozytywnych informacji na nasz temat. Zatem – jeśli chcesz, aby instytucje finansowe widziały, że twoje wcześniejsze kredyty były spłacane w terminie, nie bój się  przetwarzania danych. Bez tej zgody twoja historia kredytowa będzie ograniczała się tylko do aktualnych kredytów albo tych spłacanych z opóźnieniami. Nie bierz zbyt wielu kredytów na raz Terminowość spłat kredytów to ważny, ale nie jedyny czynnik wpływający na twoją historię kredytową. Banki sprawdzą też w BIK, ile masz aktualnie kredytów – żeby ocenić, czy kolejny kredyt nie obciąży...

Co bank lub firma pożyczkowa widzą w BIK?

Kiedy składamy wniosek o kredyt lub pożyczkę, banki i inne instytucje finansowe bardzo często sięgają do raportu z Biura Informacji Kredytowej. Co zawiera taki raport? Poniżej analizujemy co bank lub firma pożyczkowa widzą w BIK. Dane sumaryczne ogólne Na początku zawarte są podstawowe informacje o zobowiązaniach kredytowych, zaległościach i zapytaniach. Są one rozwinięte w następnych częściach raportu. Zobowiązania kredytowe podzielone są na 3 kategorie: ratalne, limity, pozostałe. Warto wspomnieć, że znajdują się tu tylko te informacje, na przetwarzanie których wyraziliśmy zgodę (po wygaśnięciu zobowiązania). Dane sumaryczne szczegółowe Segment zawiera 2 części: * informacje o rachunkach kredytowych z podziałem na status zaległości; * informacje o otwartych rachunkach kredytowych, z podziałem na relacje klienta do rachunku (kredytobiorca, poręczyciel, pełnomocnik) i typ zobowiązania kredytowego (ratalne, odnawialne, debetowy, pozostały). Dane dotyczące zapyta kredytowych Zamawiający raport widzi wszystkie zapytania z ostatnich 12 miesięcy, jakie złożył bank/SKOK rozpatrując wniosek kredytowy. Kolejność nie jest przypadkowa – „najmłodsze” zapytanie będzie na samej górze rubryki. Warto wspomnieć o tym, że duża ilość zapytań kredytowych, szczególnie w ostatnim okresie, nie jest odbierana pozytywnie przez banki. Dane dotyczące rachunków kredytowych Kwintesencja naszej historii kredytowej. Najważniejsza część raportu widoczna dla banków, będącą rozwinięciem informacji podanych w segmentach Dane sumaryczne ogólne/szczegółowe. Jest to również najważniejsza część raportu dla nas samych, kiedy chcemy poprawić naszą wiarygodność kredytową. Każde zobowiązanie, które może być przetwarzane dla celów oceny zdolności kredytowej, jest rozbite na części pierwsze. Omówmy najistotniejsze fragmenty. Nagłówek W nagłówku zawarta jest nazwa banku/SKOKu oraz informacja o statusie rachunku (otwarty/zamknięty). Kondycja rachunku Pokazuje aktualny stan rachunku, poszczególne parametry kredytu i szereg innych informacji, np. podjęte ewentualne działania windykacje lub egzekucyjne. Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z...

Dlaczego bank może odrzucić wniosek o raty?

Zdarza się, że przy składaniu wniosku o kredyt bądź zakupy na raty, bank odrzuca wniosek bez podania przyczyny. Prawda jest taka, że nie ma on obowiązku informować wnioskodawcy o powodach negatywnej decyzji. Zostajemy więc z nutą niepewności i pytaniem „dlaczego” – tym bardziej, że czynników, które mogą wpłynąć na odmowę, jest sporo. I na przyszłość warto je znać, by uniknąć rozczarowania. Poniżej przedstawiamy 8 najczęstszych przyczyn odmowy. 1. Płeć Płeć teoretycznie nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu pożyczki. Obowiązuje pełne równouprawnienie. Jednak, jak wynika z danych BIK, kobiety bardziej dbają o systematyczność spłat, dostosowując odpowiednio wysokość miesięcznych rat do swojego budżetu. Panie mogą więc liczyć na dodatkowe punkty w procesie oceny zdolności kredytowej. 2. Wiek Inną cechą demograficzną, która może być brana pod uwagę przy zakupach na raty, jest data urodzenia. Chodzi przede wszystkim o możliwości finansowe kupującego. Jest większe prawdopodobieństwo, że 40-latek spłaci raty (powinien pracować i/lub mieć własne źródło finansowania) niż 19-latek, który często jest jeszcze na utrzymaniu rodziców. 3. Wysokość dochodów Osoby o bardzo niskich lub bardzo wysokich dochodach mogą zostać odrzucone. Ci pierwsi z powodu możliwych problemów ze spłatą. Ci drudzy – bo przecież posiadają wystarczającą ilość środków (bez konieczności wnioskowania o pożyczkę). Nie ma niestety określonych górnych ani dolnych granic zarobków. Duże znaczenie ma cena produktu, który chcesz kupić na raty. 4. Negatywna historia kredytowa w BIK Każdy bank, zanim udzieli ci pożyczki, najpierw sprawdzi twoją zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, który przechowuje dane o nieterminowo spłacanych zobowiązaniach Polaków. Przeszkodą na drodze do uzyskania kolejnej pożyczki ratalnej mogą być więc zaległości w spłatach. Zgodnie z przepisami, ślad po zadłużeniu znika z rejestrów...

Kto może udzielić pożyczki?

Kiedy mówimy o udzielaniu pożyczki, do głowy przychodzą nam najczęściej instytucje finansowe. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, że w mowie potocznej bardzo często używamy zamiennie słów „kredyt” i „pożyczka”. I o ile ta pierwsza może faktycznie zostać udzielona wyłącznie przez instytucje finansowe, o tyle ta druga nie ma już takich obostrzeń. Od kogo dziś możemy pożyczać pieniądze? Pożyczamy czy nas kredytują? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że według prawa, kredyt i pożyczka to dwie różne umowy. Warto o tym wiedzieć przed podpisaniem którejś z nich. Inne są zasady ich udzielania, stosuje się do nich inne ustawy, a wreszcie mogą ich udzielać inne podmioty. Poniżej zestawienie głównych cech umowy pożyczki. Umowa pożyczki Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego brzmieniem pożyczka to umowa na podstawie, której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Biorący pożyczkę natomiast zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczki udzielić może zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (w tym bank). Jeżeli pożyczki udziela osoba fizyczna to nie musi ona prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie. Inaczej mówiąc pożyczki może udzielić każdy. Głównie dlatego, że – zgodnie z kodeksem cywilnym – pożyczyć można nie tylko pieniądze, ale także rzeczy oznaczone co do gatunku. A więc samochód, płyty, węgiel… Wszystko co da się policzyć, zważyć, zmierzyć. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie. Może być to więc forma ustna, forma pisemna a nawet forma aktu notarialnego. Ważne jest jednak aby umowę na kwotę powyżej 500 zł. dokonać w formie pisemnej. W wypadku gdy nie spisze się...

PCC od pożyczki – kiedy nie obowiązuje?

Czasem zdarza się, że w nagłej potrzebie finansowej udajemy się po pożyczkę nie do banku, ale do znajomych czy rodziny. W takiej sytuacji powinniśmy nie tylko zawrzeć stosowną umowę, ale także zgłosić się do urzędu skarbowego, celem opłacania podatku od czynności cywilnoprawnej. Czy przy każdej pożyczce obowiązuje nas ten podatek? Na szczęście nie. Najlepiej z rodziną Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku  jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą, podatek w wysokości 2% pożyczonej kwoty obciąża pożyczkobiorcę. Ustawodawca przewidział jednak kilka sytuacji, w których nie trzeba ponosić tego obciążania. Przede wszystkim zwolnione od podatku są pożyczki – bez względu na ich kwotę – dokonywane w gronie najbliższej rodziny – czyli od małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwa, pasierbów, ojczyma czy macochy. Aby z takiego zwolnienia skorzystać, należy spełnić dwa łączne warunki: – złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, – udokumentować otrzymanie przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Kolejną sytuacją, w której można skorzystać ze zwolnienia, jest pożyczka zawarta między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, ale – co istotne – do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu. Kwota niepodlegająca opodatkowaniu, ustalona na podstawie przepisów dotyczących spadków i darowizn – wynosi 9 637 zł. Natomiast do osób z I grupy podatkowej zaliczana jest najbliższa rodzina (tak jak w powyższej sytuacji) czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha, a...

Dlaczego Polacy są tak zadłużeni?

Instytucje finansowe w Polsce mają się dość dobrze. Polacy bardzo chętnie zapożyczają się – i to nie tylko w sytuacjach prawdziwej konieczności. Dlaczego mamy tyle długów? Poniżej postaramy się znaleźć kilka przyczyn takiej sytuacji. Nie za swoje… Na początek trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – kto najczęściej i najchętniej sięga po pożyczki? Z ostatnich badań wynika, że w Polsce zadłużonych jest prawie 50% obywateli. Po taką formę wsparcia finansowego częściej sięgają kobiety niż mężczyźni, choć przewaga ta jest nieznaczna. Jeśli chodzi o przedział wiekowy to najwięcej kredytów posiadają dorośli między 32 a 46 rokiem życia – aż 58% z nich ma zobowiązania wobec instytucji finansowych. Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach głównym powodem sięgania po kredyt są potrzeby mieszkaniowe. Tymczasem kredyty hipoteczne to jedynie 10% całkowitego zadłużenia Polaków. Zdecydowana większość to pożyczki i kredyty konsumpcyjne – a w tym zwłaszcza karty kredytowe. Na co więc pożytkujemy pozyskane środki? Najczęściej wydajemy na potrzeby związane z gospodarstwem domowym. Zakup sprzętów RTV czy AGD, remont mieszkania czy naprawa auta to główne powody sięgania po kredyt. Najczęściej biorą się one stąd, że nie mamy zaoszczędzonych środków na tak zwaną „czarną godzinę” i w obliczu różnych wypadków losowych musimy posiłkować się pożyczką. Choć nie zawsze pożyczamy wtedy, gdy musimy. Innym – dość częstym powodem sięgania po kredyty – są po prostu nasze zachcianki, na które w danym momencie nas nie stać. Wakacje na granicą, nowy telefon, lepszy samochód. To tylko kilka przyczyn dla których Polacy sięgają po pożyczki. Stale rosnący konsumpcjonizm, brak racjonalizacji wydatków czy niechęć do niższego standardu życia – są to niestety postawy, które w prosty sposób mogą nas zaprowadzić...