kredito24 logoPożyczki krótkoterminowe udzielane przez firmę Kredito24 (www.kredito24.pl) wahają się od 300 do 3000 złotych, jednak należy mieć na uwadze, że osoby ubiegające się o kredyt w tej instytucji pierwszy raz mają ograniczone możliwości – dla nich najwyższa kwota, o którą mogą wnioskować, wynosi 500 złotych. Jeśli klient spłaca swe zobowiązania w wyznaczonych terminach (lub wcześniej), jego wiarygodność rośnie i automatycznie zwiększają się limity dostępnych dla niego sum kredytu. O najwyższą kwotę chwilówki można wnioskować po terminowej spłacie przynajmniej kilku pożyczek.

kredito grafika 2Dostępne okresy kredytowania to od 7 do 30 dni, lecz dla klientów, którzy z różnych względów nie mają możliwości regulacji swego zadłużenia w terminie, przewidziana została opcja prolongaty spłaty. Przedłużenie terminu spłaty jest płatne, a wysokość należności wynosi 12% przyznanej kwoty w przypadku prolongaty o 7 dni, 16% kwoty kredytu dla prolongat o 15 dni i 32% pożyczonej sumy przy prolongacie o 30 dni.

kredito grafika 1Jeśli chodzi o ilość formalności wymaganych do podpisania z Kredito24 umowy, to jest ona minimalna: znakomita większość procesu przyznawania pożyczki odbywa się online, tak więc rejestracja w serwisie www.kredito24.pl jest nieodzowna. Ponadto należy we wniosku podać swe dane z dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego i konta bankowego (w dowolnym banku poza SKOK-ami), na które ma trafić pożyczka, należy także być pełnoletnim (górnego limitu wieku dla pożyczkobiorców nie ma), mieć polskie obywatelstwo i mieszkać w Polsce oraz określić swój miesięczny przychód (nie są wymagane oficjalne zaświadczenia o zarobkach).