Czy można odziedziczyć dług?

Wiele osób śni o bajecznie wysokim spadku po tajemniczym, nieznajomym krewnym. Miliony na koncie, luksusowe rezydencje i drogie samochody… Tymczasem może okazać się, że zamiast gigantycznych pieniędzy dostaniemy w spadku ogromne długi… Jak to możliwe? I co najważniejsze, jak się przed tym ustrzec?

Dziedziczenie? Spadek? Terminologia

Terminem spadku określa się ogół praw i obowiązków, które należą do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzą potem na jego następców prawnych, czyli spadkobierców na drodze dziedziczenia.

Dziedziczeniem nazywa się z kolei wejście spadkobiercy lub też kilku spadkobierców w sytuację prawną spadkodawcy poprzez nabycie praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca.

Krąg spadkobierców wyznaczany jest wówczas przez testament stworzony przez spadkodawcę, a jeśli nie był on przygotowany przed jego śmiercią – poprzez tak zwane dziedziczenie ustawowe, które wskazuje na kolejność przejmowania spadku przez najbliższych spadkodawcy. W pierwszej kolejności dziedziczą wtedy małżonek zmarłego oraz jego dzieci.

Nie tylko wzbogacenie…

Dziedziczenie spadku po zmarłym członku rodziny albo innej osobie, która wskazała nas jako spadkobiercę, nie zawsze oznacza wzbogacenie się. Czasami spadkodawca pozostawia po sobie spore długi, które także wchodzą w skład jego majątku. W takiej sytuacji spadkobiercy są narażeni na przejęcie długów zamiast atrakcyjnej nieruchomości czy oszczędności zgromadzonych na koncie.

Do odziedziczenia długu może dojść zarówno wtedy, gdy spadkodawca napisał testament i ma miejsce tak zwane dziedziczenie testamentowe, jak również wtedy, gdy ma miejsce dziedzicznie ustawowe. Gdy spadkobierca jest narażony na odziedziczenie długu, nie musi jednak wcale narażać się na niebezpieczeństwo pogorszenia swojej sytuacji finansowej.

Przy dziedziczeniu spadkobierca ma do dyspozycji trzy opcje, a mianowicie:

  • przyjęcie spadku w całości;
  • odrzucenie spadku w całości;
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku w całości oznacza, że spadkobierca przyjmuje wszystko, co zostało mu zapisane przez spadkodawcę, czy też to, co dziedziczy zgodnie z ustawą. W tym przypadku mogą być to zarówno aktywa, na przykład nieruchomość czy samochód, jak również długi, które miał spadkodawca.

Odrzucenie spadku w całości oznacza z kolei, że spadkobierca całkowicie odrzuca spadek zarówno z jego aktywami, jak i długami. Może wtedy uniknąć szansy odziedziczenia długów, ale także nie otrzyma żadnych ewentualnych aktywów. To najlepszy wybór wtedy, gdy wiemy, że długów było więcej niż aktywów.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego do wysokości odziedziczonego majątku. W przypadku, gdy długi okażą się wyższe niż aktywa, wtedy nie otrzymuje on niczego. Gdy aktywa będą wyższe niż długi, wtedy spadkobierca może się wzbogacić.

Jak przyjąć, a jak odrzucić spadek?

Aktualnie forma przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest „domyślna”, dlatego jeśli spadkobierca nie odrzuci ani nie przyjmie spadku, czyli nie zrobi niczego, wtedy będzie dziedziczył właśnie w ten sposób.

W przypadku chęci przejęcia spadku w całości albo jego odrzucenia, należy określić swoje stanowisko w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiadujemy się o otrzymaniu spadku (nie zawsze jest on tożsamy z momentem śmierci spadkodawcy). Należy wtedy złożyć odpowiednie oświadczenie notarialne albo udać się do sądu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z dziedziczeniem długów po zmarłej osobie, warto udać się do kancelarii prawnej – do radcy prawnego albo do adwokata lub też do notariusza, aby uzyskać poradę.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *